Bakteriler Hakkında Her Şey!!

Bağımsız yaşayabilen çok küçük organizmalardır. Kendi arasında birbirleriyle ilişkili fakat belirli yönlerden farklılıklara sahip suş olarak bilinen kümelerden oluşur. Büyüklükleri 0.5 – 5 µ(micron) arasında değişir prokaryot canlılardır.

Büyüklükleri 0.5 – 5 µ(micron) arasında değişir prokaryot canlılardır, ve tek hücreli mikroskobik canlılar olararak isimlendirilir.

Görüntülenmelerinde; Işık mikroskopisi, Faz kontrast mikroskopisi, Karanlık alan mikroskopisi, Elektron mikroskopisi kullanılabilir.

Bakteriler isimlendirilirken; Kendisine ait bir özellik, Oluşturduğu hastalık, Görüldüğü coğrafi bölgeye göre, Bulan kişini adına göre vb. şeylere göre isimlendirilebilir.

Bakteriler isimlendirilirken iki tane isim kullanılır; İlk isim cins isimdir ve büyük harfle başlar, İkinci isim ise tür ismidir ve küçük harfle başlar.

Sınıflandırma yapılırken; makroskobik, mikroskobik, üreme ve metabolik yönden sınıflandırılır.

  • Makroskobik yönden sınıflandırmada; Besiyerindeki Şekil Renk Koku Boyut Dış görünüş değerlendirilir.
  • Mikroskobik yönden sınıflandırmada; Büyüklük Şekil ve görünüş ( kok, basil, spiral, çubuk vb. ) Gram boyanma özellikleri değerlendirilir.
  • Üreme ve metabolik yönden sınıflandırma

Üreme ve metabolik yönden sınıflandırma

Aerop, Anaerop , Özel besin gereksinimleri ( yani nasıl besleniyorlar), Son metabolik özellikleri ( yani son tepkimesinde çıkardığı en son ki ürün ), Sahip oldukları enzimler ( diğer bakterilerden farklı enzimlere sahip olabilirler ), Genotiplerine göre de sınıflandırabiliriz. Bakterilerin morfolojik yapısı ; Hücre duvarı dışındaki yapılar; Flajella , Fimbrialar ve Kapsül Hücre duvarı Sitoplazmik membran Sitoplazma;Nükleoid ve plazmidler , Ribozomlar ve İnklüzyon cisimcikleri Bakterilerin dış yapıları ; Bakteri hücreleri çevrelerinden haberdar olmalı ve çevreye yanıt verebilmeli Hücre duvarı ile bu gerçekleşemez.

Bir çok hücre çevre ile ilişkisini dış uzantıları ile gerçekleştirir. Bu uzantıların isimleri ;

  • Pili ; Hücre yüzeyinden dışarı uzanan protein yapıda çıkıntılardır. Çok sayıda saç benzeri yapılardır.
  • Sex pilusu ; Uygun hücre ile teması sağlayan ve konjugasyon adı verilen verici hücre ile alıcı hücre arasında genetik madde alışverişinde görev alan piliden daha uzun yapılardır.
  • Flagella ; Hücreden dışarı uzanan piliden daha uzun protein yapıda uzantılardır. Görevi: Hareketi sağlar, tüm bakterilerde bulunmaz
  • Kapsül ; Bazı bakterilerin dış yüzeylerinde genellikle polisakkarit yapıda madde bulunur. Buna kapsül denir .

Autore

Classe Novanta3, Fondatore di TrgtKLS. Appassionato in Sec IT & Tech. Expert per l'amministrazione web server e supporto in Back-&, ottimizzazione e manutenzione di esso. Metà Free e Metà Freelancer.

Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Consenti gli annunci sul nostro sito

Sembra che tu stia utilizzando un blocco degli annunci. Ti ricordiamo che finanziamo il nostro sito soltanto con le pubblicità per sostenere ogni giorno migliaia di lettori. Non essere crudele, disattiva il blocco dei annunci.