Pagina inizialeNotizieHemşirelik'te etik ilkeler nelerdir?

Hemşirelik’te etik ilkeler nelerdir?

                                                      HEMŞİRELİK ETİĞİN’DE TEMEL İLKELER

İYİLİK İLKESİ (ZARAR VERMEME/ YARALILIK İLKESİ): İyi yapma ve acıyı engelleme yükümlülüğü. Başkalarına sağlığı yükseltmede, fiziksel ve psikolojik acı verebilecek tüm risklerden kaçınmada veya azaltmada yardımcı olma. Hastaya her koşulda iyi olanı yapma ve hastaya yaralı olma, zarar verecek davranışlardan kaçınma.

DOĞRULUK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ: Doğruyu söylemek, yalan söylememek ve başkasını kandırmamak doğruluk ve şeffaflık ilkesinin temel yapıtaşıdır. Bütün insanların kendileri hakkında gerçeği öğrenme hakları vardır. Her bireye gerçeği saptırmadan ve yalan söylemeden doğruyu söylemek gerekir.

GİZLİLİK (MAHREMİYET VE SIR SAKLAMA İLKESİ): Gizliliğin sağlanması, aydınlatılmış onam işleminin bir parçası olarak hastayla görüşülmesi gereken bir konudur. Hastadan ya da varisinden başka hiç kimsenin hastaya ait bilgilere izinsiz olarak erişim hakkı yoktur. Hastanın gizliliği her şeyden önemlidir.

BAĞLILIK: Sözünü tutma, belirli durumlarda sözünü güvenilir biçimde ele alma. Aradaki bağlılığa özen gösterme. Yükümlülüklerine ve sözüne sadık kalma sorumluluğuna bağlılık ilkesi denir.

OTONOMİYE SAYGI (ÖZERKLİK/ BİREYE SAYGI İLKESİ): Bir kişiye birey olduğu için saygı duyma. Kendisi hakkında verilecek kararı kendisine sorarak karar vermek gerekir. Her bireyin kişisel hedefleri hakkında karar verebilme özgürlüğüne sahiptir.

ADALET VE EŞİTLİK İLKESİ: Herkese eşit bir biçimde davranma. Dil, din, renk, cinsiyet, kültürel farklılıklara dikkat etmeden her bireye eşit biçimde davranma.

DÜRÜSTLÜK İLKESİ: Verilen sözü tutmaktır. Her şeyi olduğu gibi doğru bir şekilde söylemek gerekir.

Autore

Classe Novanta3, Fondatore di TrgtKLS. Appassionato in Sec IT & Tech. Expert per l'amministrazione web server e supporto in Back-&, ottimizzazione e manutenzione di esso. • Metà Free e Metà Freelancer • mail@trgtkls.org

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *