İmmünite/Bağışıklık Nedir?

                                                     İMMÜNİTE/BAĞIŞIKLIK

 • İmmünite: Doku ve organlara zarar vermesi olası yabancı organizma ve toksinlere karşı vücudun direnç gösterme yeteneğine denir.
 • Enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular ve moleküllerin toplamına immün sistem adı verilir.
 •  İmmün sistemin enfeksiyona neden olan mikroorganizmalara karşı düzenli olarak verdikleri tepki ise immün yanıt olarak nitelendirilir.
 • İmmün sistemin temel yapı ve fonksiyonları:
 • İmmün sistem, başka organizmaların yayılmasına ve enfeksiyon oluşumuna karşı direnç gösteren hücre ve mollekülleri içerir.
 •  İmmün sistem hücrelerinin yabancı antijenlerle karşılaştıkları doku ve organlar lenfoid sistem olarak adlandırılmaktadır.
 •  Vücut savunmasında rol alan doku ve organlar Primer ve Sekonder Lenfoid Organlar olarak sınıflandırılır.

İmmünolojik sistemin temel yapı ve fonksiyonları:

 • Lökositler: Granülositler(nötrofiller, eozinofiller, bazofiller),Monositler, Makrofajlar, Dentritik hücreler, Lenfositler(T lenfositleri, Blenfositleri, NK hücreleri)
 • Lenfoid Sistem:Primer Lenfoid Organlar, Sekonder Lenfoid Organlar

İmmün Sistemin Temel Yapı ve Fonksiyonları:

 • Primer Lenfoid Organlar: Timus, Kemik İliği
 • Sekonder Lenfoid Organlar: Tonsiller, Lenfoid Dokular, Dalak
 • Antijen: Vücuda girdikten bir süre sonra antikor oluşumuna neden olan organik ve kimyasal maddelerdir.
 • Antikor: Antijenlere karşı oluşur. Bedenin koruyucu proteinleridir.
 • Allerjen: Alerjiye neden olan maddelerdir.
 • Alerji: Antikorlarla hastalık tablosunun ortaya çıkmasıdır
 • Anafilaksi: Antijen ve antikor birleşmesi sonucu oluşan ani ve acil reaksiyondur.
 • İmmün Cevap: Bir mikroorganizma veya proteine karşı organizmada koruyucu olarak gelişen mekanizmadır
 • Alerjik Cevap: Normalde organizma için zararlı olmayacak maddelere (polen) karşı duyarlılık göstermesidir.
 • Otoimmünite: İmmün sistem harap olduğunda, vücudun kendi proteinlerine karşı immün cevap oluşturmasıdır.
 • Otoimmün Antijen: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • Hipersensitivite: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • Atopik Bünye: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • İmmün Tolerans: İmmün sistemin kendi moleküllerine, reaktif davranış göstermemesidir.
 • İmmün Sistemin İşlevleri: İmmün sistemin doğal ve kazanılmış bağışıklık olmak üzere iki tip işlevi vardır. İki tip bağışıklıkta vücudun zararlı etkenlerle karşı savunmasında rol oynar.
 • 1-) Doğal Bağışklık: Doğal bağışıklık, vücudun yabancı maddelere karşı özgül olmayan ve genel özellikler sonucunda geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın temelinde kendine ait olan antijenleri yabancılardan ayırt etme (öz-öz olmayan ayrımı, immün tolerans) bulunur. Doğal bağışıklıkta; Deri ve mukozalar, Mukus ve sekresyonlar, Mide asidi, Silia hareketleri görevlidir.
 • 2-) Edinsel /Kazanılmış Bağışıklık: Yabancı organizma veya toksinle karşılaştığında, bir başka deyişle antijenin immün yanıtı uyarması sonucunda ortaya çıkan özgül bir bağışıklılık (spesifik immünite) türüdür. Doğumda var olmayan, yaşam süresince kazanılmış bağışıklıktır.
 • Aktif kazanılmış bağışıklık: Birey, hastalığı geçirerek veya virülansı azaltmış mikroorganizmalarla (aşılama) aktif olarak bağışıklanır. Koruyuculuk yıllarca bazen yaşam boyu sürebilir.
 • Pasif kazanılmış bağışıklık: Pasif bağışıklıkta hastalığı daha önce geçirmiş ya da aşılanmış bir başka kaynakta oluşturulan antikorlar verilir. Anne karnında plasenta yolu ile ya da serum uygulanması ile pasif kazanılmış bağışıklık oluşabilir.
 • İmmün sistem çok önemlidir, vücudumuzu tüm yabancı mikroorganizmalara karşı korur.

Autore

Classe Novanta3, Fondatore di TrgtKLS. Appassionato in Sec IT & Tech. Expert per l'amministrazione web server e supporto in Back-&, ottimizzazione e manutenzione di esso. • Metà Free e Metà Freelancer • [email protected]

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *