İmmünite/Bağışıklık Nedir?

                                                     İMMÜNİTE/BAĞIŞIKLIK

 • İmmünite: Doku ve organlara zarar vermesi olası yabancı organizma ve toksinlere karşı vücudun direnç gösterme yeteneğine denir.
 • Enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular ve moleküllerin toplamına immün sistem adı verilir.
 •  İmmün sistemin enfeksiyona neden olan mikroorganizmalara karşı düzenli olarak verdikleri tepki ise immün yanıt olarak nitelendirilir.
 • İmmün sistemin temel yapı ve fonksiyonları:
 • İmmün sistem, başka organizmaların yayılmasına ve enfeksiyon oluşumuna karşı direnç gösteren hücre ve mollekülleri içerir.
 •  İmmün sistem hücrelerinin yabancı antijenlerle karşılaştıkları doku ve organlar lenfoid sistem olarak adlandırılmaktadır.
 •  Vücut savunmasında rol alan doku ve organlar Primer ve Sekonder Lenfoid Organlar olarak sınıflandırılır.
immun orta

İmmünolojik sistemin temel yapı ve fonksiyonları:

 • Lökositler: Granülositler(nötrofiller, eozinofiller, bazofiller),Monositler, Makrofajlar, Dentritik hücreler, Lenfositler(T lenfositleri, Blenfositleri, NK hücreleri)
 • Lenfoid Sistem:Primer Lenfoid Organlar, Sekonder Lenfoid Organlar

İmmün Sistemin Temel Yapı ve Fonksiyonları:

 • Primer Lenfoid Organlar: Timus, Kemik İliği
 • Sekonder Lenfoid Organlar: Tonsiller, Lenfoid Dokular, Dalak
 • Antijen: Vücuda girdikten bir süre sonra antikor oluşumuna neden olan organik ve kimyasal maddelerdir.
 • Antikor: Antijenlere karşı oluşur. Bedenin koruyucu proteinleridir.
 • Allerjen: Alerjiye neden olan maddelerdir.
 • Alerji: Antikorlarla hastalık tablosunun ortaya çıkmasıdır
 • Anafilaksi: Antijen ve antikor birleşmesi sonucu oluşan ani ve acil reaksiyondur.
 • İmmün Cevap: Bir mikroorganizma veya proteine karşı organizmada koruyucu olarak gelişen mekanizmadır
 • Alerjik Cevap: Normalde organizma için zararlı olmayacak maddelere (polen) karşı duyarlılık göstermesidir.
 • Otoimmünite: İmmün sistem harap olduğunda, vücudun kendi proteinlerine karşı immün cevap oluşturmasıdır.
 • Otoimmün Antijen: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • Hipersensitivite: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • Atopik Bünye: Organizma kendi proteinini antijen olarak algılamasıdır.
 • İmmün Tolerans: İmmün sistemin kendi moleküllerine, reaktif davranış göstermemesidir.
 • İmmün Sistemin İşlevleri: İmmün sistemin doğal ve kazanılmış bağışıklık olmak üzere iki tip işlevi vardır. İki tip bağışıklıkta vücudun zararlı etkenlerle karşı savunmasında rol oynar.
 • 1-) Doğal Bağışklık: Doğal bağışıklık, vücudun yabancı maddelere karşı özgül olmayan ve genel özellikler sonucunda geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın temelinde kendine ait olan antijenleri yabancılardan ayırt etme (öz-öz olmayan ayrımı, immün tolerans) bulunur. Doğal bağışıklıkta; Deri ve mukozalar, Mukus ve sekresyonlar, Mide asidi, Silia hareketleri görevlidir.
 • 2-) Edinsel /Kazanılmış Bağışıklık: Yabancı organizma veya toksinle karşılaştığında, bir başka deyişle antijenin immün yanıtı uyarması sonucunda ortaya çıkan özgül bir bağışıklılık (spesifik immünite) türüdür. Doğumda var olmayan, yaşam süresince kazanılmış bağışıklıktır.
 • Aktif kazanılmış bağışıklık: Birey, hastalığı geçirerek veya virülansı azaltmış mikroorganizmalarla (aşılama) aktif olarak bağışıklanır. Koruyuculuk yıllarca bazen yaşam boyu sürebilir.
 • Pasif kazanılmış bağışıklık: Pasif bağışıklıkta hastalığı daha önce geçirmiş ya da aşılanmış bir başka kaynakta oluşturulan antikorlar verilir. Anne karnında plasenta yolu ile ya da serum uygulanması ile pasif kazanılmış bağışıklık oluşabilir.
 • İmmün sistem çok önemlidir, vücudumuzu tüm yabancı mikroorganizmalara karşı korur.

Autore

Classe Novanta3, Fondatore di TrgtKLS. Appassionato in Sec IT & Tech. Expert per l'amministrazione web server e supporto in Back-&, ottimizzazione e manutenzione di esso. Metà Free e Metà Freelancer.

Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

ALT!!

Abbiamo rilevato che stai utilizzando le estensioni per bloccare gli annunci. Ti ricordiamo che finanziamo il nostro sito soltanto con le pubblicità per sostenere ogni giorno migliaia di lettori. Supportaci disabilitando questo blocco degli annunci.