Pagina inizialeNotizieÖğrenciler Düşünüyor, TÜBİTAK Yapıyor

Öğrenciler Düşünüyor, TÜBİTAK Yapıyor

Fikirlerin teknolojiye dönüştüğü yarışma bu yıl onuncu kez TÜBİTAK tarafından gerçekleştiriliyor. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri bireysel veya takım halinde katılabiliyor. yarışmaya katılmak için 12 Mayıs tarihine kadar e-bideb.tubitak.gov.tr web sitesi üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilir. 

9 Farklı ana kategoriden birini seç, projeni geliştir!

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması, insan hayatında büyük öneme sahip dokuz farklı kategorideki yarışmalar ile öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor. Yarışma kapsamında tematik alanlarda projelerini geliştiren öğrencilerin yenilikçi fikirleri jüri tarafından yöntem ve süreçler başta olmak üzere, özgünlük, kullanılabilirlik, katma değer ve yaygın etki kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Akıllı şehirlerden eğitime, gıda ve tarımdan enerji ve çevreye

Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisinde şehir sorunlarına karşı akıllı çözümlerin üretildiği projeler ile insanların yaşam standartları artırılırken altyapı, güvenlik ve yönetim konularında etkili sonuçların geliştirilmesi hedefleniyor.

Günümüz dünyasında kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi konuları kapsayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinde robotik ve mekatronik sistemlerin yanı sıra; semantik web teknolojileri, mobil uygulamalar, modelleme ve simülasyon, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve e-ticaret başlıklarını kapsayan projeler geliştiriliyor.

 Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirleri içeren Eğitim Kategorisinde öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak projeleri hayata geçiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma için çevre problemlerinin çözümüne yönelik projelerin geliştirildiği Enerji ve Çevre Kategorisinde alternatif enerji kaynakları, enerji verimliliği ve depolama teknolojileri ele alınıyor.

 Gıda ve Tarım Kategorisinde ise yarışmacılardan yeterli ve güvenli gıda üretimi ile erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen projeler üreterek özellikle gıda israfı ve kayıpların azaltılması bekleniyor. Kırsal kalkınmayı göz önünde bulunduran projeler sayesinde gıdaların işlenmesi, korunması ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştiriliyor.

Makine tasarımı ve imalat teknolojilerini bünyesinde barındıran Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde yeni nesil motor teknolojilerinin yanı sıra otomasyon ve kontrol sistemleri ile ileri malzeme teknolojileri alanında çalışmalar yapılabiliyor. Bu kategoride projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için konu başlıkları arasında robotik ve mekatronik ile hibrit ve elektrikli araç teknolojileri de bulunuyor.

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Sağlık Kategorisinde mevcut koşulların iyileştirilmesi hedeflenirken sağlık sisteminin sorunlarına çözüm üretilmesi bekleniyor.

 Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisinde ülkemizin bu alanda teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen projelerin geliştirilmesi ve millî güvenlik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrencilerden; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri gibi alanlarda yenilikçi ve uygulanabilir projeler bekleniyor.

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri içeren Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisinde ise kalkınma ve istihdama katkı sağlayacak nitelikli girişim fikirleri yarışıyor. Aynı zamanda insan hakları, göç, afet yönetimi ve yoksulluk gibi konularda da sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler değerlendiriliyor.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan projeler 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenecek Final Yarışmasında mücadele edecek. Yarışma kapsamında her bir kategoride başarılı bulunan projelere birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 13 bin TL, üçüncülük ödülü ise 10 bin TL değerinde olacak. Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

Autore

Classe Novanta3, Fondatore di TrgtKLS. Appassionato in Sec IT & Tech. Expert per l'amministrazione web server e supporto in Back-&, ottimizzazione e manutenzione di esso. • Metà Free e Metà Freelancer • mail@trgtkls.org

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *